معرفی بلک بری DTEK50 امن ترین گوشی اندرویدی

معرفی بلک بری DTEK50 امن ترین گوشی اندرویدی۶ مرداد ۱۳۹۵

در چند هفته اخیر پیرامون دومین گوشی اندرویدی بلک بری شایعات فراوانی انتشار یافت. طبق این شایعات نام های مختلفی نیز برای این تلفن هوشمندانتخاب می شد. این نام های متفاوت شامل هامبورگ، نئون و یا DTEK50 بود تا نهایتا در ساعاتی قبل بلک بری طی خبری اعلام نمود که از بین نام های استفاده شده، DTEK50 را به عنوان نام محصول نهایی خود انتخاب نمود.

ادامه مطلب